Javni razpis

JAVNI RAZPIS

Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020

NAZIV NALOŽBE

»NAKUP MOBILNE TRAČNE ŽAGE«

OPIS AKTIVNOSTI

V okviru naložbe »NAKUP MOBILNE TRAČNE ŽAGE« bo podjetje SKODLARSTVO BOHINJ NEJC DIJAK S.P. nabavilo mobilno tračno žago za namen posodobitve in nadgradnje žagarskega obrata in s tem tudi svojih proizvodnih procesov. Naložba bo omogočila večji obseg proizvodnje in pripomogla k izboljšani storilnosti ter s tem povečala prihodke podjetja. Naložba bo sofinanciranja s pomočjo nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

CILJI IN PRIČAKOVANI REZULTATI

Cilj izvedbe naložbe je izboljšati produktivnost, delovne pogoje in poslovodno uspešnost v podjetju. 

Rezultata naložbe se bosta odražala v novi predelovalni opremi in novi zaposlitvi, ki bo nastala v okviru naložbe.

POVEZAVE

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

www.program-podezelja.si/